Huisreglement

We laten elkaar in elkaars waarde en trainen respectvol met elkaar. Indien nodig geven we tijdig onze grenzen aan, en we respecteren de grenzen van de ander. We dragen altijd zorg voor onze eigen en andermans veiligheid tijdens de training.

We discrimineren niet op grond van afkomst, geloof, sekse, seksuele geaardheid, politieke overtuiging etc.

Het gebruik van alcohol en drugs is voor en tijdens de les verboden op straffe van verwijdering uit de les. Het gebruik van alcohol en drugs is in de sportschool niet toegestaan. Het gebruik van doping en andere stimulerende middelen is verboden.

We volgen instructies van instructeurs en ander personeel onverwijld op.
Voor zover van toepassing dragen we de kleding en bescherming die bij de sport hoort op de goede manier.

We zorgen verder dat we geen sieraden en piercings dragen, of desnoods deze afplakken zodat letsel wordt voorkomen.

Het gebruik van beschadigde of anderzijds onveilig materiaal is niet toegestaan. Wijs de instructeur op onveilig materiaal, zodat deze vervangen kan worden.

We dragen in de sportzalen geen schoenen die ook buiten worden gedragen. Schoenen met een zwarte zool die afgeeft zijn ook niet toegestaan.

Het bijwonen van DL Kidslessen is voor ouders niet toegestaan. Uitzonderingen worden gemaakt voor ouders wiens kind een proefles volgt of om een andere reden in overleg met de instructeur.

Voor de DL Kids wachten de kinderen boven aan de deur tot de les begint.

Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.